CẤU TRÚC VỚI “FIND” TRONG TOEIC

BỎ TÚI 2 CẤU TRÚC “FIND” TRONG BÀI THI TOEIC

 1. FIND + DANH TỪ + TÍNH TỪ: Nhận thấy ai (cái gì) như thế nào.
 • I find my job interesting.
  Tôi nhận thấy công việc của mình rất thú vị.
 • She found his behavior objectionable.
  Cô ấy đã nhận thấy hành vi của anh ấy phản cảm.

2.FIND + IT + TÍNH TỪ + TO DO SOMETHING: Nhận thấy nó như thế nào để làm một điều gì đó.

 • I find it difficult to love all of them.
  Tôi nhận thấy nó khó yêu thương tất cả bọn họ.
 • I found it challenging to get married.
  Tôi nhận thấy nó đầy thách thức để lập gia đình.
 • She found it very difficult to learn another language.
  Cố ấy đã nhận thấy rất khó học 1 ngôn ngữ khác
 • They find it easy to hate somebody.
  Họ nhận thấy nó dễ để ghét 1 ai đó.

Tham gia học tiếng Anh cùng FeasBLE ENglish bằng cách thực hành mỗi ngày thông qua “Video cấu trúc” tại đây Bạn nhé http://www.feasibleenglish.net/video-cau-truc-moi-ngay/

Comments

comments