Luyện Phát Âm Cùng BEL NGUYỄN

 

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HÀNH CỦA NHÓM

Nếu Bạn là người mới bắt đầu, thì Mình xem tập đầu tiên ở đây:  [tập 1] ở đây nhé Bạn, xem xong làm video đăng lên nhóm cùng bình luận ý kiến với nhau cùng phát triển nhé. (bên dưới có các tập tiếp theo nhé)

 

Video hướng dẫn tập 1 : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOcCách thức tham gia: 
– Xem video hướng dẫn ở video mẫu nếu chưa biết cách tham gia: 
Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOc
– Có vấn đề gì khó khăn xin hỏi mình nhé Bel Nguyễn

Cách thức nộp bài: 
Thử Thách 60 ngày làm VIDEOS tiếng Anh.

Nội dung nộp bài trên nhóm đúng theo MẪU để được kiểm duyệt.

#FeasiBLE ENGLISH.net

#THỬ THÁCH 60 NGÀY LÀM VIDEO CÙNG BEL
#I definitely keep my promise
Video tập số XX1.
Nơi nộp: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

Sau khi xem hướng dẫn xong, Bạn đăng video lên nhóm này nhé: 
Nhóm : https://www.facebook.com/groups/609163899252710/
(nếu ai tự tin thì quay cả khuôn mặt, còn nếu không tự tin thì quay văn bản của mình đang đọc, hoặc là quay nữa mặt)

 Đây là những bài viết được viết bởi Bel Nguyễn

Tập 1:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 1) Feasible English

Tập 2:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 2) Feasible English

Tập 3:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 3) Feasible English

Tập 4:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 4) Feasible English

Tập 5:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 5) Feasible English

Tập 6: Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 6) Feasible English

Tập 7: Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 7) Feasible English

 

Đây là những bài viết được sưu tập trên các website và youtube.
(xin gửi lời cảm ơn các tác giả của bài viết)


Tập 1,2,3:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày 

Tập 4,5,6:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày 

Tập 7,8,9:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày