Luyện Phát Âm Cùng BEL NGUYỄN

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HÀNH CỦA NHÓM

 

Nếu Bạn là người mới bắt đầu, thì Mình xem tập đầu tiên ở đây:  [tập 1] ở đây nhé Bạn, xem xong làm video đăng lên nhóm cùng bình luận ý kiến với nhau cùng phát triển nhé. (bên dưới có các tập tiếp theo nhé)

Video hướng dẫn tập 1 : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOc


Cách thức tham gia: 
– Xem video hướng dẫn ở video mẫu nếu chưa biết cách tham gia: 
Video hướng dẫn : https://www.youtube.com/watch?v=zzWzYlaMBOc

– Sau khi làm xong, nhận bài thứ 2 ở Facebook của Bel Nguyễn
 
Cách thức nộp bài: 
Thử Thách 60 ngày làm VIDEOS tiếng Anh.

Nội dung nộp bài trên nhóm đúng theo MẪU để được kiểm duyệt.

 #FeasiBLE ENGLISH.net

#THỬ THÁCH 60 NGÀY LÀM VIDEO CÙNG BEL

#I definitely keep my promise

Ngày nộp: [MẪU] 12/12/2018 | Video tập số XX1. (hoặc là tên chủ đề + thứ tự video đã làm)
Nơi nộp: https://www.facebook.com/groups/609163899252710/

Sau khi xem hướng dẫn xong, Bạn đăng video lên nhóm này nhé: 
Nhóm : https://www.facebook.com/groups/609163899252710/
(nếu ai tự tin thì quay cả khuôn mặt, còn nếu không tự tin thì quay văn bản của mình đang đọc, hoặc là quay nữa mặt)

 

Tập 1:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 1) Feasible English

Tập 2:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 2) Feasible English

Tập 3:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 3) Feasible English

Tập 4:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 4) Feasible English

Tập 5:  Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 5) Feasible English

Tập 6: Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 6) Feasible English

Tập 7: Luyện đọc, luyện phát âm, từ vựng mỗi ngày (tập 7) Feasible English